Børne- Ungehusene i Udby

UDBY – ÅR 2020

Døgnbehandlingscentret tilbydes børn og unge fra indskolingsalderen og op til niende klasse. Primært teenagere med forskellige psykiske diagnoser får mulighed for at bo i de nyrenoverede rammer. Det nye center skal give mulighed for niveau opdelt undervisning, med hensyntagen til børnenes individuelle behov.

Børne-Ungehusene skal rumme 24 døgnbehandlingspladser og være arbejdsplads for op mod 100 medarbejdere, administrationspersonale såvel som lærer og pædagoger.

Den primære del af renoveringen sker der, hvor børnene skal bo. Der skal blandt andet laves nye toilet- og badefaciliteter. Bygningerne kommer til at fremstå som tidssvarende i forhold til botilbuddets brugere.

Bygningerne bliver opdateret til nutidig standard, ved blandt andet at åbne flere rum op, så der skabes mere lys og luft. Der kommer nye gulve, nye døre og med nye opdaterede materialer på vægge og lofter, skabes der langt bedre akustisk forhold, hvilket er et særdeles vigtigt element i relation til børnenes trivsel og velvære.

Dertil installeres nyt ventilationsanlæg, for at tilgodese beboere og personale med et bedre indeklima.

Type:
Ombygning af botilbud til børn og unge

Bygherre:
Region Syddanmark

Areal:
1.600 m²

Ydelser:
Projektering af alle ingeniørydelser, herunder konstruktionsarbejder, opfølgning    og gennemførelse af alle de nødvendige ingeniørarbejder for projektets gennem-førelse.

Samarbejdspartnere:
Ingeniørværket ApS og NEMBYG A/S